Digital transformation &

förändrings hantering

Exempel;
Företaget A ville förstärka sin produktutvecklingsprocess då både kompetenser och resurser saknades.

Falco tillsatte en förändringsledare som tillsammans med Kundens ledningsgrupp transformerade den befintliga processen. Implementeringen leddes av förändringsledare och systemarkitekter från Falco. Effekten utav transformationen mättes till ökad produktionskapacitet, högre kvalitet samt möjliggjorde att företaget kunde lansera sitt nya nätbaserade erbjudande på marknaden i rätt tid.

Projektledning

Exempel;

Företaget B hade behov av styrning av ett viktigt strategiskt projekt. Projektet skulle löpa under fyra månader och bestå av tre C# utvecklare på heltid. Falco tillsatte en projektledare som fick till uppdrag att:

  • Driva arbetet med kravspecifikationen, som skulle utföras hos och av företaget själva
  • På daglig basis ha en kontakt med utvecklingsteamet som var lokaliserade utanför företaget
  • Rapportera till projektets styrgrupp varannan vecka eller på begäran
  • Ansvara för att projektet mötte budget i tid och pengar

Mjukvaruutveckling &Test

Exempel Mjukvaruutveckling;

Företaget C har utmaningar med att skala upp utvecklingskapaciteten i deras produktutvecklingsprocess. Företaget är ett moget företag med god lönsamhet och har under en längre tid försökt rekrytera utvecklare till vidareutvecklingsprojekt för deras nätbaserade affärssystem och shop – men misslyckats. Falco kontaktades för att etablera ett dedikerat och distribuerat team av erfarna utvecklare med rätt kompetens. Detta utfördes inom en månad efter överenskommelsen. Efter sex månader kunde kunden kostnadseffektivt producera med önskvärd kapacitet.

Exempel Test;

Företaget D saknade resurser för testning av sin egenutvecklade mjukvara. Produktutvecklingsprocessen blev trög och skapade inte det förväntade värdet då utvecklarna själva var tvungna att utföra tester på varandras kod. Falco konsulterades och processen effektiviserades då funktions-, integrations- och systemtest istället utfördes av ett distribuerat testteam. Företaget kunde öka produktionen med ökad kvalitet på slutprodukten på ett kostnadseffektivt sätt.